FAGPERSON

Her på siden er der informationer til dig, der er fag- eller ressourceperson. Måske er du underviser, arbejder på en ungdomsskole eller som pædagog og har med unge mennesker at gøre i din hverdag.

 Kampagnen Puff til de gamle har til formål at starte en samtale om puff bars mellem dig og de unge mennesker, du arbejder med i din hverdag. På siden her har vi samlet information om en række emner, som du kan bruge til at få børn og unge til at reflektere over ulemper og konsekvenser.

Mens du læser, har 6.-8. klasserne i Odense Kommune fået til opgave at lave informationsvideo til voksne som dig og deres forældre. Her på siden finder eleverne informationer om de samme emner, så de er helt klar parat til at tage snakken op med dig.

Sundhed

Når unge mennesker bruger puff bars, indtager de nikotin. Nikotin er et stof, der kan have vidtrækkende konsekvenser for deres hjerne, som stadig ikke er færdigudviklet. Forbruget – og den medfølgende afhængighed – kan nemlig føre til langvarige forandringer og dermed påvirke den mentale tilstand.

Når nikotin inhaleres, rejser det fra slimhinderne og huden ud i blodkarrene og ender i hjernen. Nikotin stimulerer derefter hjernens belønningscenter. Det er det område, som får os til at føle glæde og velbehag. Stoffet dopamin frigives, når belønningscentret aktiveres, hvilket for eksempel også sker, når man ser en person, man godt kan lide eller spiser sin livret.

Nikotinens evne til at fremkalde en dopaminreaktion giver brugeren en følelse af eufori og glæde, hvilket skaber en kraftig vanedannende effekt. Nikotinen sætter sig på de receptorer, der udløser dopamin, og ved konstant udsættelse for nikotin vil hjernen udvikle flere receptorer, som alle kræver nikotin for at blive stimuleret. Uden nikotin føler den afhængige sig utilpas, da dopaminproduktionen falder.

Hvorfor er nikotin særligt farligt for unge?

Hjernen er stadig under udvikling indtil omkring 25-30-årsalderen. Det gør den unges hjerne særligt sårbar over for de skadelige effekter af stoffer som nikotin.

 1. Afhængighed: Nikotin er ekstremt vanedannende på niveau med stoffer som kokain. Desuden kan nikotinafhængighed øge risikoen for afhængighed af andre rusmidler senere i livet.

 1. Nedsat koncentration: Selvom nikotin på den korte bane kan skærpe fokus, aftager denne effekt over tid. Det kan resultere i varige koncentrationsvanskeligheder.

 1. Risiko for psykiske lidelser: Nikotinforbrug kan øge risikoen for angst, depression og stress på sigt.

Du kan læse mere om nikotin på Røgfrit Odenses hjemmeside

Økonomi

Nikotinprodukter som puff bars indeholder et sted mellem 600 og 7000 sug pr. enhed. På en puff bar er der ikke noget display eller en tæller, der fortæller hvor mange sug, der er brugt. Puff baren kan derfor hurtigere blive tom end man først har tænkt.

Det kan altså hurtigt blive til mange puff bars, hvis man bliver afhængig.

En reflekteret samtale med børn og unge om de økonomiske konsekvenser af et langvarrigt nikotinforbrug kan have en effekt på børn og unges beslutning om til-eller fravalg.

For én puff bar kan man for eksempel få 7-8 ture med letbanen. Definer med udgangspunkt i hvilken puff bar beregningen er lavet (en puff bar med 600 sug er billigere end en puff bar med 7000 sug)

For to puff bars kan man for eksempel få:

 • Biografbilletter
 • Billetter til en fodboldkamp
 • Billetter til en koncert på Posten.

Køber man puff bars hver uge i en måned svarer det for eksempel til:

 • En t-shirt fra Carhartt
 • To timers padel i Padelboxen i Odense

Køber man puff bars hver uge i et år, svarer det for eksempel til:

 • En Playstation 5
Klima og bæredygtighed

Foruden de sundhedsmæssige, mentale og økonomiske risici er der også miljømæssige konsekvenser forbundet med produktion og forbrug af puff bars. Klima og bæredygtighed er til stadighed et varmt emne hos samfundets yngste, og derfor kan informationen her være med til at starte en samtale om, at forbruget af puff bars ikke kun skader det enkelte barn.

Efterlades i naturen

E-cigaretter, der efterlades i naturen eller smides på gaden, bidrager til miljøforurening. Mange er muligvis ikke klar over, at puff bars indeholder en række skadelige stoffer som nikotinrester, tungmetaller, litiumbatterier, e-væskerester og plast.

Kan ende i maven på dyr

Ingen af delene er gode for naturen, men hvis puff bars bliver efterladt her, frigiver de giftige kemikalier og plastikaffald. Det kan potentielt forurene jorden og vandkilderne, og det kan også have skadelige virkninger på dyrelivet. Der er for eksempel set eksempler på, at dyr har indtaget affald herfra.

Mere skadelige end traditionelle cigaretter

Det er også værd at bemærke, at undersøgelser har peget på, at e-cigaretter er endnu mere skadelige for miljøet end traditionelle cigaretter. Dette skyldes, at de repræsenterer en ‘tredobbelt trussel’ mod miljøet i form af plastikaffald, elektronisk affald og giftaffald.

Du kan læse dokumentationen for dette afsnit her og her.

Grænser

Første gang de fleste børn og unge stifter bekendtskab med nikotin er sammen med venner og bekendte til sociale arrangementer. Det kan for eksempel ske efter skoletid, til en fest eller lignende. Introduktionen kommer altså oftest fra en nær relation som en klassekammerat, ældre søskende eller ven.

Det kan være svært for særligt børn og unge at sige nej. Erfaringer fra Røgfrit Odense viser, at de fleste forklarer deres forbrug med, at de gerne ville passe ind i sociale fællesskaber og grupperinger. Hvis venner og bekendte bruger puff bars stiger risikoen altså for, at man følger med flokken.

Hjælp børn og unge til at sætte deres egne grænser

 1. Tal med barnet om de risici, der er forbundet med brugen af puff bars. Diskutér hvorfor det er blevet en del af de sociale fællesskaber. Er der gruppepres, prestige eller andre faktorer involveret?

 1. Alternative sociale fællesskaber: Opfordre barnet til at tænke kreativt og finde alternative sociale aktiviteter. Der er så mange måder at samles på, der ikke involverer nikotin. Det kan være sport og motion, kunst og kreativitet, musik, computerspil eller madlavning.

 1. Styrk deres kritiske tænkning: Hjælp barnet med at forstå, at bare fordi noget er populært, betyder det ikke, at det er sikkert eller sundt. Lær dem at stille spørgsmål og tænke kritisk over, hvad de ser og hører.

 1. Deltag aktivt: Forsøg så vidt muligt at være en del af barnets rejse på sociale medier. Det er nemlig her en stor del af salget af puff bars foregår.

Udbredt på sociale medier

Sociale medier som TikTok og Snapchat spiller en stor rolle i udbredelsen af puff bars. På TikTok handler det mest om at puff bars bliver vist frem og indgår i videoer. For eksempel kan man opleve videoer, hvor andre unge laver ’tricks’ med dampen. Snapchat er i flere tilfælde blevet brugt til at facilitere kontakten mellem sælger og forbruger. Sikkerhedsstyrelsen lukker så vidt muligt disse profiler, når de opdages. Desværre er det ikke svært blot at oprette en ny profil.